Twintig AED’s beschikbaar voor buitengebied Noordoostpolder

EMMELOORD - Sinds vorig jaar zijn alle dorpen in de Noordoostpolder voorzien van een AED, die op veilige afstand van elkaar hangen. De laatste stap is het hartveilig maken van het buitengebied. De gemeente stelt hiervoor gratis twintig AED's beschikbaar.

De gemeente werkt hierbij samen met AED-partner en Ria Willems van Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder. De twintig AED's in het buitengebied worden beschikbaar gesteld met een servicecontract van één jaar en een verwarmde buitenkast.

Bij een hartstilstand zijn de eerste zes minuten cruciaal. Burgerhulpverleners, die zich hebben aangemeld bij Hartslagnu.nl en in de buurt van het slachtoffer zijn, krijgen een melding via SMS of in de app van Hartslagnu. Een aantal van hen wordt direct naar het slachtoffer geleid en een aantal wordt gevraagd de AED op te halen. Als het slachtoffer binnen zes minuten wordt gereanimeerd en de AED is aangesloten, heeft het slachtoffer goede kans om het te overleven.

Bewoners en buurtverenigingen die in het gearceerde gedeelte op de kaart wonen en bereid zijn de AED op een plek te hangen waar de hulpverleners er dag en nacht gebruik van kunnen maken, kunnen zich hier tot 2 maart voor aanmelden. Meer informatie hierover staat op www.noordoostpolder.nl/AED.

Samen met Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder maakt de gemeente een selectie. Er wordt gezorgd voor een goede spreiding van de AED’s. Voor de geselecteerde bewoners wordt een informatieavond georganiseerd.