VCA** certificaat Flevo Engineers b.v.

Emmeloord - Flevo Engineers b.v. uit Emmeloord heeft het VCA** certificaat ontvangen.

Het keurmerk staat voor een veilige werkomgeving en –omstandigheden voor iedereen, zowel de werknemers als elke bezoeker. Het certificaat is meer dan een checklist zegt Tonny Lagendijk van het bedrijf. ‘Het is een veelzijdig en compleet programma waarmee je bedrijf objectief en structureel wordt getoetst en gecertificeerd op veiligheid, gezondheid en milieu (VGM). ‘Elk jaar wordt ons bedrijf gecontroleerd en na 3 jaar vindt er een hernieuwde certificering plaats. Een onafhankelijk bedrijf, in ons geval TUV Rheinland, toetst ons dan de gehele dag met daarbij een bezoek aan een project waar we op dat moment mee bezig zijn. Wij hebben een aantal opdrachtgevers welke als voorwaarde stellen dat wij VCA** gecertificeerd zijn. Zo kan men direct zien of wij ons ook daadwerkelijk aan de juiste veiligheidseisen voldoen.’ Organisaties met een VCA certificaat voldoen in de praktijk aan belangrijke Arbowet- en regelgeving, worden periodiek onafhankelijk getoetst en dragen gestructureerd zorg voor VGM zaken. De VCA dubbelster betekent dat Flevo Engineers fungeert als hoofdaannemer in een project. En onderaannemers daarbij in mag schakelen. Tonny Lagendijk: ‘Het gaat om een stuk vertrouwen voor de klanten die Flevo Engineers inhuren.Goed en veilig werken op locatie en op je eigen werkvloer. Bewust je medewerkers laten inzien dat veilig werken ook in hun belang is. En daarnaast heeft de klant een bedrijf ingehuurd dat met zorg zijn project voorbereid. We weten dat we goed bezig zijn en dat we alles zo veilig mogelijk uitvoeren, maar zo’n toetsing bevestigt dit wel voor ons.’