Rumoer rond Lelystad Airport houdt aan

LELYSTAD - Het was weer een rumoerige week rond Lelystad Airport vorige week. Met name GroenLinks roerde de trom, met een protestbijeenkomst met partijleider Jesse Klaver in Zwolle en een debat met de Lelystadse wethouder Jop Fackeldey bij de talkshow van Eva Jinek.

GroenLinks richt alle pijlen op uitstel van de opening van Lelystad Airport, in de hoop dat dat uiteindelijk tot afstel zal leiden. Op een protestbijeenkomst in Zwolle hield Klaver zijn gehoor voor dat volgens hem uitstel nog nooit zo dichtbij is geweest.

Jop Fackeldey herinnerde de GroenLinks-voorman er aan dat er over de opening van Lelystad Airport afspraken zijn gemaakt met het Rijk, en dat er aan de ontwikkeling van Lelystad Airport tot passagiersluchthaven een democratisch proces en besluit vooraf is gegaan. Volgens Fackeldey is er nu al in de orde van grootte van zo’n 150 á 160 miljoen euro aan investeringen gedaan in en rond het vliegveld, los van wat bedrijven investeren om zich in de buurt van het vliegveld te vestigen.

‘Als het niet doorgaat, is een groot deel van die investeringen teniet gedaan. En loopt het vertrouwen in de overheid een enorme deuk op.’ De openingsdatum van Lelystad Airport is al een jaar uitgesteld.

‘Als het wel doorgaat, is dat ook een enorme vertrouwensbreuk,’ stelde Klaver. Want volgens hem zijn heel veel burgers boos over de vliegtuigen die straks op 1.800 meter over komen vliegen en de fouten die zijn gemaakt in de procedures rond het vliegveld.

‘Dat die fouten moeten worden hersteld, daar zijn we het over eens. En je moet de overlast wel in perspectief zien: de eerste jaren gaat het over maximaal één vliegtuig per anderhalf uur op 1.800 meter of hoger. Dat is een hoogte die we in Lelystad al dagelijks gewend zijn.’

De twee wisten elkaar niet te overtuigen. Dat kan ook niet, want Fackeldey heeft een lokaal en regionaal belang bij de ontwikkeling van Lelystad Airport, als het gaat om de banen die dat oplevert en de betekenis voor de economie van Lelystad.

GroenLinks is echter tegen de groei van vliegverkeer in Europa. Klaver vindt het vreemd dat er vaker vliegtuigen van Amsterdam naar Londen vliegen per dag dan dat er treinen naar Zwolle vertrekken. Klaver liet zich overigens wel ontvallen dat hij vindt dat de tientallen miljoenen die nu in het vliegveld worden geïnvesteerd wel op een andere manier in de regio terecht zouden moeten komen, als het vliegveld niet door zou gaan.

Ondertussen was er vorige week ook veel te doen over het maximale aantal vliegbewegingen dat Lelystad Airport krijgt. In een ‘rekenexercitie’ had het ministerie, nota bene op verzoek van protestgroepen uit Gelderland en Overijssel, laten berekenen wat het zou beteken als er sprake zou zijn van 60.000 vliegbewegingen met ‘stillere en schonere vliegtuigen’.

Die protestgroepen zagen daarin de bevestiging dat het niet ophoudt bij 45.000 vliegbewegingen. Minister Cora van Nieuwenhuizen liet maandag uitdrukkelijk weten dat er echter geen sprake is van meer vliegbewegingen. Dat antwoordde ze ook op vragen van GroenLinks over de kwestie. Daarin schrijft de minister onder andere het volgende: ‘Als plafond voor de lange termijn is sprake van een maximale gebruiksruimte gebaseerd op 45.000 vliegtuigbewegingen’.

GroenLinks ziet in het woordje ‘gebaseerd’ echter ruimte voor twijfel. Kamerlid Kröger denkt namelijk dat het ook kan betekenen dat er meer vliegbewegingen worden toegestaan.