Bijdrage Monuta voor TopaA-Z over ‘verlies’

MARKNESSE - Stichting TopaA-Z uit Marknesse ontving een waardecheque van 2500 euro van Monuta Helpt.

Robert Schepers, uitvaartverzorger van Monuta, reikte de cheque uit. Met deze bijdrage kan de stichting het TopaA-Z spel ontwikkelen om basisscholen te ondersteunen bij vraagstukken over (aankomend) verlies. Maar liefst 75 procent van de kinderen en jongeren krijgt tijdens de schoolperiode te maken met een overlijden in de nabije omgeving. Dat geeft verdriet en roept vragen op als ‘hoe kan ik omgaan met dit verlies?’

Liesbeth Winters is een van de ontwikkelaars van het TopaA-Z spel. Het TopaA-Z spel helpt scholen om over verlies kort en krachtig met elkaar in gesprek te komen en interventies op maat te realiseren die binnen de school kunnen verankeren! ‘Je wordt met elkaar op een uitdagende manier met verlies geconfronteerd. Volgens Robert Schepers is het TopaA-Z spel een prachtige innovatieve manier om in het basisonderwijs verlies, overlijden en rouw op een gedegen manier met elkaar te bespreken.