Begroting gemeente NOP staat online

EMMELOORD - De programmabegroting van de gemeente Noordoostpolder is voortaan ook digitaal beschikbaar.

Het document dat eerder al door de gemeenteraad werd vastgesteld, is omgezet naar een hiervoor ingerichte website. Wethouder Hans Wijnants: ‘Zo is het financiële overzicht van de gemeente voor alle belangstellenden op een eigentijdse en laagdrempelige manier beschikbaar. Het gaat tenslotte om informatie die voor iedereen toegankelijk moet zijn.’

De gemeenteraad van Noordoostpolder heeft de programmabegroting 2018 vastgesteld in de raadsvergadering van 13 november 2017. De vertaling naar een digitale begroting is een proef en wordt in 2018 verder doorontwikkeld. Via https://noordoostpolder.begroting-2018.nl is de begroting beschikbaar en komen gebruikers sneller, gerichter en eenvoudiger bij de gewenste informatie. Bovendien zijn de relaties tussen de verschillende onderdelen in de begroting op deze manier duidelijker zichtbaar.