Linksafvak bij 11 Beaufort maakt Domineesweg veiliger

NAGELE - Ten behoeve 11 Beaufort, het bezoekerscentrum van Windpark Noordoostpolder bij Renne, wordt een linksafvak aangelegd op de Domineesweg tussen Nagele en Urk. Een linksafvak verhoogt de veiligheid en doorstroming.

Tijdens de aanleg van het linksafvak is de Domineesweg tussen de rotonde met de Zuidermeerweg en de kruising met de Monnikenweg in elk geval twee weekenden in maart en juli afgesloten voor doorgaand verkeer. De eerste afsluiting is van vrijdag 9 maart 22.00 uur tot en met maandag 12 maart 5.00 uur. De tweede afsluiting is van vrijdag 6 juli 22.00 uur tot en met maandag 9 juli 5.00 uur. Er is een reserveweekend ingepland van vrijdag 13 juli 22.00 uur tot en met maandag 16 juli 5.00 uur.

Tijdens de afsluiting geldt een omleidingsroute voor doorgaand verkeer. Deze route loopt via de A6 en de Urkerweg. De omleidingsroute wordt met borden aangegeven. Ook zijn verkeersregelaars aanwezig. Het fietspad is tijdens de werkzaamheden gewoon geopend.

In het weekend van 9 tot en met 12 maart worden grondwerkzaamheden uitgevoerd. Dit betreft het voorbelasten van de grond. In het weekend van 6 tot en met 9 juli wordt het linksafvak daadwerkelijk aangelegd. In de tussengelegen maanden kan een snelheidsbeperking gelden ter hoogte van het werkvak.

De werkzaamheden worden in het weekend uitgevoerd om de overlast voor het verkeer zo veel mogelijk te beperken. Op zondag wordt enkel tussen 13.00 en 00.00 uur gewerkt. Doordeweeks wordt er ook gewerkt, maar dan wordt de Domineesweg niet afgesloten voor het verkeer. Er is dan mogelijk wel verkeershinder.