Ontmoeten centraal bij KL!K

EMMELOORD - ‘Het is beslist niet zo dat KL!K een datingmarkt is’, benadrukken Mariëlle en Richard die als netwerkcoach vrijwillig actief zijn bij KL!K. De twee noemen dat meteen maar expliciet, omdat ze weten dat sommigen die verwachting wel hebben. ‘Maar dat is KL!K dus niet. Het doel is ontmoeten, samen dingen doen en actie ondernemen tegen eenzaamheid. En hiermee willen we bereiken dat mensen aandacht krijgen en er- en herkenning voelen.’

KL!K is ontstaan uit een vrijwilligersuitje van Carrefour. ‘Toen kwam de vraag boven om vaker iets te organiseren voor mensen die alleen zijn. Alleen onderneem je niet zo snel dingen, maar als je met meerdere mensen wat doet ga je er sneller opuit’, vertelt Richard. Daar komt bij dat er vanuit het welzijnswerk in de gemeente dezelfde vragen rezen, omdat er nogal wat eenzaamheid is, weten de organisaties uit ervaring en cijfers van de gemeente.

‘Mensen zoeken ontmoeting, maar voor sommigen is de drempel te hoog om contact te maken.’ Carrefour kreeg vanuit de gemeente ook nadrukkelijk de vraag op haar bord om voor deze groep iets te doen.

De werkgroep telt in totaal zes leden; drie netwerkcoaches, een lid van de ANBO en twee vrijwilligers. In juli vorig jaar werd de eerste KL!K-avond gehouden in restaurant AanEen, waar het achterste gedeelte gereserveerd wordt voor de groep. ‘Een prachtige sfeervolle ruimte’, stelt Mariëlle. ‘Uit de animo voor de avond bleek meteen al de behoefte. Iedere tweede zaterdag van de maand komen we daar samen. De ene keer zijn er vijftien mensen de andere keer vijfendertig.’ En sinds december is daar ook nog een extra samenkomst bijgekomen in Twenty7 in Bant. Deze is op de derde zondag van de maand.

In principe zijn beide locaties voor dezelfde doelgroep, maar de praktijk wijst uit dat Bant een wat jonger publiek trekt. Het mooie van de ruimte bij AanEen is dat er enige anonimiteit is. De gasten worden in de achterzaal ontvangen door de vrijwilligers van KL!K. ‘Wij wachten ze op bij de deur en maken een praatje om ze op hun gemak te stellen. Daarna stellen we ze voor aan de groep’, legt Mariëlle uit.

‘We halen drempels weg, maar iederen moet uiteindelijk wel zelf een stapje zetten om te komen’, zegt Richard. ‘En wie die drempel over is, beleeft een gezellige avond’, verzekeren de twee. ‘Het is altijd gezellig. We hebben placemats met vragen erop en als er een gesprek doodvalt dan helpen we het weer op gang.’

Op de KL!K-avonden kunnen de deelnemers een netwerk opbouwen.

‘De een zoekt een maatje om mee te wandelen, een ander een voor bioscoopbezoek en weer een ander wil fietsen. Er zijn al heel wat kliks gevormd, maar het is niet per se nodig. Gewoon voor en gezellige avond langskomen, zoals sommigen doen, is ook prima’, constateren Mariëlle en Richard met tevredenheid.

KL!K mag daarmee en succes genoemd worden, maar de twee weten ook dat KL!K voor veel mensen nog een drempel te hoog is. ‘We blijven de eenzamen zoeken en ze over de drempel te krijgen.’