Minister Cora van Nieuwenhuizen haalt bezoek aan Lelystad Airport in

LELYSTAD - Minister Cora van Nieuwenhuizen bracht maandag een bezoek aan Lelystad Airport. De minister werd eigenlijk vorige week maandag al verwacht, maar moest toen verstek laten gaan wegens ziekte.

Ze stuurde toen de hoogste baas van haar ministerie, Directeur-Generaal Jan-Hendrik Dronkers. Maar maandag haalde de minister van Infrastructuur en Waterstaat haar bezoek alsnog in, voor een overleg met bewoners, burgemeesters en andere belanghebbenden bij het vliegveld.

Voorzitter Cees Okkerse van de actiegroep 'Lelystad Airport Moet Door' overhandigde de minister een manifest dat haar oproept om al het mogelijke te doen om een opening van Lelystad Airport in april 2019 te bevorderen.

Na de eerdere steun van de Metropoolregio Amsterdam voor de ontwikkeling van Lelystad Airport en een pleidooi haar deuren in april 2019 te openen, tekende vrijdag het Economisch Forum platform boven Amsterdam dit manifest. Eerder tekenden al de bedrijfskringen van Almere, Lelystad, Dronten, Zeewolde, Emmeloord, Urk, Harderwijk, Ermelo en Nunspeet dat manifest. En ook VNO-NCW Flevoland onderschreef dat.

'De doorontwikkeling van Lelystad Airport vormt voor de groei van de economie van Flevoland en omliggende regio’s ook een belangrijke economische stimulans. Bedrijven en instellingen hebben daar het afgelopen jaar op een nog niet eerder geziene schaal geïnvesteerd in grond en gebouwen. Het beroepsonderwijs is doende de aansluiting tussen onderwijs en arbeid vorm te geven’, aldus de ondernemers.

Op de Veluwe en in de Kop van Overijssel vreest een aantal bedrijven voor verlies aan arbeidsplaatsen omdat het overvliegen van 10 à 20 vliegtuigen per dag op een hoogte van 2 à 3 kilometer het toerisme daar schade zou berokkenen.

De komende week zal de minister in de Tweede Kamer verslag doen van enkele aanpassingen die in de Milieu Effect Rapportage nodig zijn om deze doorontwikkeling van Lelystad Airport en daarmee de ontlasting van Schiphol medio 2019 doorgang te kunnen laten vinden.

Eerder op de dag had de minister al een bezoek gebracht aan Deventer en Ede, om met actiegroepen en bestuurders in gesprek te gaan.