Groen licht voor grote plannen Schokland

EMMELOORD - De gemeente Noordoostpolder draagt definitief een miljoen euro bij aan plannen voor het behoud van Werelderfgoed Schokland.

Daarvoor gaf de gemeenteraad maandagavond na een lange discussie groen licht. SP en PvvP stemden tegen het plan met daarin onder meer de aanleg van 211 hectare nieuwe natuur. Dat is nodig om verdere bodemdaling te voorkomen. Nieuwe natuur moet ook de archeologische waarden van het historische stuk land in de polder beschermen en zorgt bovendien voor toeristisch-recreatieve kansen. Uiteindelijk moet er ook een erfgoedcentrum op of bij het voormalige eiland komen.

Een aantal partijen zat maandag nog met veel vragen. ONS vreest dat het project uiteindelijk meer gaat kosten. Fractievoorzitter Lammers is bang dat het plan in fases gaat worden uitgevoerd, als de gemeente niet alle benodigde gronden weet te kopen. ‘En dat is voor ons onbespreekbaar’, sprak Berthoo Lammers, die daarom samen met SP en D66 een amendement indiende. Volgens wethouder Hennie Bogaards wil ook het college het complete plan van 211 hectare uitvoeren.

SP en PvvP stemden uiteindelijk tegen. Zij vinden de plannen veel te ambitieus, terwijl andere partijen vooral op de kansen wijzen. ‘Als we niet investeren, verliezen we ook. We dragen een miljoen bij en krijgen er 34 miljoen bij: wat wil je nog meer?’, zei VVD’er Bosma bijvoorbeeld. Een groot deel van dat geld komt van de rijksoverheid. Die besluit vermoedelijk nog deze maand welke werelderfgoederen als eerste aan de beurt komen voor financiële steun.

Een meerderheid schaarde zich maandag achter een motie van het CDA. Mochten agrariërs aan de noordkant van het eiland straks schade ondervinden van de zogenoemde vernatting, dan moet de gemeente daarvoor een oplossing vinden.