Bob Gramsma maakt monument voor 100 jaar Zuiderzeewet

Emmeloord - De Nederlands-Zwitserse kunstenaar Bob Gramsma maakt het monument voor 100 jaar Zuiderzeewet. Het monument krijgt een plek op een perceel tussen de Spijkweg en de Bremerbergdijk in Biddinghuizen.

De provincie Flevoland heeft voor deze kunstenaar gekozen in overleg met de gemeente Dronten en Staatsbosbeheer, de beoogde eigenaar van het gebied waarin het landschapskunstwerk komt. Daar zal het werk na de zomer van 2018 vorm krijgen.

Het ontwerp van Gramsma zal een mooie toevoeging zijn aan de collectie van landschapskunstwerken van provincie Flevoland. Het ontwerp herinnert aan 100 jaar Zuiderzeewet en de inpoldering. Gramsma bedacht een stukje nieuw land, waarvoor hij een gegraven ruimte in de Zuiderzeegrond als tijdelijke mal gebruikt. Het resultaat zal als een opgegraven archeologische vondst herinneren aan de bodem en een nieuw uitkijkpunt vormen op het ingepolderde landschap.

Gramsma's ontwerp refereert aan zowel heden als verleden. De kunstenaar creëert zo een plek voor mens en natuur die de verborgen geschiedenis ervan toont. Een plek die ingaat op de herinnering aan de ontginning en de continue verandering van het door mensen gemaakte landschap.

De kosten voor realisatie van het kunstwerk worden geraamd op 723.000 euro. Na de oplevering van het werk, zal de gemeente Dronten er voor zorgen. In februari 2018 besluiten Provinciale Staten over het beschikbaar stellen van de benodigde middelen uit de Reserve Grootschalige Kunst. Na besluitvorming door Provinciale Staten kan de opdracht aan de kunstenaar geformaliseerd worden.

Tijdens de realisatie, na de zomer, willen provincie en de gemeente Dronten scholen, inwoners en bezoekers betrekken. Later in het jaar wordt het kunstwerk onthuld als slotakkoord van het jubileumjaar. Ter gelegenheid van 100 Jaar Zuiderzeewet verschijnt dan ook een publicatie over '50 jaar bouwen aan groen landschap in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland' op initiatief van Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, een uitgave waarin ook de Flevolandse landschapskunstwerken worden belicht. Dit boek wordt gepresenteerd op een symposium op de datum van feestelijke onthulling.

Kunstenaar Bob Gramsma woont en werkt in het Zwitserse Zurich. Hij heeft omvangrijke projecten gerealiseerd voor onder meer Jerusalem Lives, The Palestinian Museum, Birzeit (2017); de Kochi-Muziris Biennale, India (2016); Gasträume 2016, Art in public space Zurich en AM ORT, Art Public Chur, Zwitserland (2016) en onder ander exposities in het Kunstmuseum Sankt Gallen; Kunsthaus Zürich; FRAC Bourgogne; CAC Vilnius; MAC Lyon; Swiss Institute NY; Kunstmuseum Bern en MoMA/PS1 NY.