PvdA-GL en CDA vinden actie provincie onzorgvuldig

Emmeloord - De PvdA-GL en CDA vragen via een motie van de gemeenteraad vanavond steun voor de actie van inwoners die aan de provinciale vaarwegen wonen.

Zij maken bezwaar tegen de wijze waarop de provincie plotseling van hun vraagt om huur te betalen voor de stroken aan het water. De PvdA-GL en CDA hebben begrip voor hun bezwaren. De wijze waarop de provincie dit doet, vergoot volgens de fracties de afstand tussen burger en politieke. Het getuigt volgens de partijen van onzorgvuldig handelen bij een situatie die de provincie zelf tientallen jaren zelf heeft laten voortbestaan. Inwoners hebben hier naar gehandeld en zelf het onderhoud van de stroken aan het water voor hun rekening genomen. De partijen vragen via motie van de wethouder om invloed aan te wenden om de inzet van de provincie met onmiddellijke ingang stop te zetten en met het verzoek om tot een passende oplossing te komen. De motie wordt ondersteund door de VVD en de Politieke Unie.