Leren weidevogels beschermen in NOP

BANT - Landschapsbeheer Flevoland houdt deze maand een cursus weidevogelbescherming in Bant onder leiding van Jan Nagel. De lessen zijn op woensdag 7, 14 en 21 februari.

De vogelstand op het platteland neemt zienderogen af. Minder bloemen in of langs de rand van de wei (én in de berm) zorgt ervoor dat het aantal insecten sterk terugloopt. Dus is er steeds minder voedsel te vinden voor veel vogels in het buitengebied. De grootschalige en intensieve landbouw, ruim vertegenwoordigd in Flevoland, maakt het leven van vogels door hun manier van bedrijfsvoering moeilijk. Desondanks zijn er veel boeren die de vogels een warm hart toe dragen.

‘Met name weidevogels spreken nog altijd tot de verbeelding, boeren en loonwerkers gaan daar in de broedfase toch nog erg zuinig mee om’, vertelt Jan Nagel van Landschapsbeheer Flevoland. ‘Een nestje wordt ‘koste wat kost’ gespaard tijdens de werkzaamheden. Daar hoef je boeren niet echt voor te motiveren, dat vinden de meesten heel normaal.’

Alleen is het vinden van deze weidevogelnesten niet iets waar boeren heel goed in zijn. Daarom is het mooi om te zien dat er veel vrijwilligers zijn die boeren daarbij helpen. Deze vrijwilligers zoeken de nesten, de boeren sparen ze vervolgens bij bewerkingen op het land. Om het nazorgwerk goed te kunnen uitvoeren zijn er vrijwilligers nodig, die deze nesten in het voorjaar kunnen opsporen. ‘Je moet hiervoor wel goed ter been zijn, want je loopt in het voorjaar over ruw bouwland. En van eind maart tot begin juni moet je tijd hebben om een paar keer per week op pad te gaan om de weidevogels een handje te helpen.’

Mensen die dit aanspreekt en goede benen hebben worden uitgenodigd om aan de cursus weidevogelbescherming deel te nemen. Deelnemers leren de verschillende soorten weidevogels herkennen en hoe de nesten te vinden. ‘Maar ook staan we stil bij wat boeren allemaal doen in het voorjaar en hoe je nesten nu daadwerkelijk beschermt’, besluit Nagel.

Aanmelden kan bij Landschapsbeheer Flevoland, door te bellen met Jan Nagel 0320 294934 of een mail te sturen naar nagel@landschapsbeheer.net.