Nieuw MFA Rutten kost 4,3 miljoen euro

Rutten - Rutten krijgt een nieuw dorpscentrum (MFA) van 1.882 vierkante meters waarin onderwijs, sport en dorpshuis gevestigd worden. De geraamde kosten bedragen 4,3 miljoen euro.

Wethouder Henk Suelmann is blij met het resultaat dat er nu ligt. 'De afgelopen maanden hebben alle betrokken partijen zich enorm ingezet om er samen uit te komen. Dat ging steeds in goede harmonie. Ondanks de moeilijk keuzes die ze moesten maken zoals het inleveren van ruimte en het bijdragen van extra geld. Bij iedereen was de wil aanwezig om het te laten slagen', aldus wethouder Suelmann. In het projectplan zijn de ruimtelijke, functionele en technische eisen vastgelegd. Een gezonde exploitatie is daarbij een belangrijk uitgangspunt voor de gemeente. De begroting is sluitend voor het deel sport- en dorpshuis en de kinderopvang. Het onderwijs is zelf verantwoordelijk voor de exploitatie van het onderwijsdeel van het gebouw. Als ook de raad instemt met het plan, tekenen alle partijen een intentieverklaring om hun deelname en bijdrage aan het MFA te bekrachtigen. Deze partijen zijn: de schoolbesturen, kinder- en peuteropvang Alles Kids, dorpsbelang Rutten, RKO en gemeente Noordoostpolder.