CDA Urk wil nieuwe wethouder leveren

URK - In aanwezigheid van de Top 7 van de kandidatenlijst overhandigde CDA-lijsttrekker Hans Crebas dinsdagavond het verkiezingsprogramma aan de vier oud-wethouders van het CDA: Stiene Kramer-Brouwer, Marij Oost-de Boer, Dirk Bakker en Klaas Kramer.

Daarmee wil het CDA onderstrepen dat zij de ambitie heeft om opnieuw een wethouder te leveren. Met een grotendeels nieuwe club mensen streeft de partij ernaar om na de verkiezingen zitting te nemen in het nieuw te vormen Urker college.

De titel van het programma luidt: ‘Wij zijn jouw stem!’ Lijsttrekker Hans Crebas: ‘Wij willen de Urkers betrekken bij de lokale politiek; wij vertegenwoordigen tenslotte de stem van onze burgers in de gemeenteraad. Ook maken wij ons sterk voor de verdere uitbouw van Urk als maritieme centrum rondom het IJsselmeer. Samen met partijgenoten op landelijk en Europees niveau zullen we blijven vechten voor het behoud van de pulsvisserij en blijven we ons inzetten voor de cultuurhistorische identiteit van Urk’.

De oud-CDA-wethouders wensten de nieuwe lichting CDA’ers veel succes voor de komende campagne en Stiene Kramer-Brouwer had nog een laatste tip: ‘Zeg wat je doet en doe wat je zegt!’