CDA-Urk verbaast zich over ‘Urker’ inzet inzake Lelystad Airport

URK - CDA-Urk is hoogst verbaasd over het standpunt dat wethouder G. Post jr. (Hart voor Urk) over Lelystad Airport verkondigt op Social Media.

In een tweet op 29 januari 2018 geeft hij aan dat de inzet van Urk is dat eerst een herindeling van het luchtruim plaatsvindt alvorens Lelystad Airport in gebruik wordt genomen. Dit zou hij ingebracht hebben op een overleg bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Willem Foppen van CDA-Urk: 'Zeer bijzonder dat de wethouder verslag doet op twitter over het Urker standpunt, zonder dat de gemeenteraad daarover is geïnformeerd. Laat staan dat de gemeenteraad daarover een standpunt heeft ingenomen.' Om die reden heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders. Foppen: ‘Het kan niet zo zijn dat een wethouder in een dossier als Lelystad Airport op eigen houtje handelt. Vooral niet omdat in 2014 door de gemeenteraad een motie is aangenomen van Hart voor Urk. In de motie is het College van Burgemeester opgedragen de voors en tegens van Lelystad Airport voor Urk te onderzoeken en daarvan verslag te doen aan de gemeenteraad. Sindsdien heeft de raad van het college niets meer vernomen over het vliegveld.' Het is de bedoeling dat de vragen in de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering worden beantwoord.