Raadwatcher Helga Wiedijk stopt

EMMELOORD - Helga Wiedijk stopt als raadwatcher voor De Noordoostpolder omdat ze haar politieke ambities niet meer kan combineren met het werk voor de krant. Ze is kandidaatraadslid voor de PvvP.

Ze volgde voor deze krant online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws lichtte ze uit voor de lezer. ‘Na de periode 2010-2014 waarin ik volksvertegenwoordiger was namens de Vrije Poldermensen, ben ik de raad weer gaan volgen toen het Stadshart in 2015 op de agenda kwam. Onze gemeente beschikt over een uitstekend systeem van (live)videoverslag van vergaderingen en publicatie van stukken, alles is toegankelijk voor iedere belangstellende via raad.noordoostpolder.nl.

Als raadslid zit je in een gemeentehuiswerkelijkheid die kan verschillen van de beleving van inwoners. Dat verschil valt op zodra je de raad gaat volgen vanuit het inwonerperspectief. Als inwoner kan ik stukken bestuderen, maar weet ik niets van de vele memo’s, nieuwsbrieven, bijpraatsessies, wandelganggesprekken en e-mails waarmee raadsleden overvoerd worden. Die informatie neemt een raadslid echter wel mee de raadszaal in. Dat maakt dat uitspraken of besluiten niet altijd te begrijpen zijn.

Raadsvergaderingen vragen soms om een nieuwsbericht, soms om een duiding. In deze columnreeks heb ik geprobeerd het besluitvormingsproces op het gemeentehuis wat dichter bij de inwoner te brengen. Anderzijds heeft het op afstand volgen van de raad gemaakt dat de politiek me weer is gaan boeien.

Ik heb me kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen en daarom stopt de column met mij als raadwatcher. Word ik gekozen als volksvertegenwoordiger, dan zit er een burger in de raad die zich bewust is van het inwonerperspectief. De kunst is om dat perspectief te behouden.’