Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft vertrouwen in hoger beroep

Emmeloord - Zorggroep Oude en Nieuwe Land heeft vertrouwen in het hoger beroep dat ze aantekende na uitspraak van de kantonrechter in Zwolle in de rechtszaak waarin 122 ex-werknemers schoonmaakondersteuning van ZONL transitievergoeding eisten.

Het hoger beroep dient vandaag. Na de zitting op d.d. 8 juni 2017 ging de rechter niet mee in het standpunt van ZONL dat sprake is van overgang van onderneming dan wel opvolgend werkgeverschap. De rechter baseerde zijn uitspraak op de invulling van de CAO VVT die pas medio 2016 van kracht is. Het doel van transitievergoeding is – blijkens de wetsgeschiedenis – ‘om de gevolgen van het verlies van een baan op te vangen en om de werknemer te begeleiden naar een nieuwe baan’. Volgens ZONL hebben zo goed als alle werknemers hun werk en inkomen behouden. “Deze werknemers zijn overgegaan naar een opvolgende werkgever met behoud van eigen cliënten, werkplek, arbeidsvoorwaarden, collega’s, opgebouwde anciënniteit, arbeidsomvang en salaris”, aldus Frank Kodden, bestuurder ZONL. Daarmee kan in de ogen van ZONL geen ruimte zijn voor toekenning van de transitievergoeding. “Dit gaat regelrecht in tegen de grondslag, bedoeling en achtergrond van de transitievergoeding. Het is voor ons belangrijk om helderheid te krijgen of sprake is van overgang van onderneming dan wel opvolgend werkgeverschap. Wij staan hier nog steeds achter en vanuit principiële gronden en morele verontwaardiging vinden wij het cruciaal dat hier een uitspraak over komt.” Volgens ZONL gaat het hier niet over een kleinigheid en raakt dit niet alleen ZONL maar de gehele branche. Door ZONL is een stuk gezonden aan de rechtbank waaruit blijkt dat cao partijen uitdrukkelijk niet bedoeld hebben te regelen dat de transitievergoeding verschuldigd is bij opvolgend werkgeverschap, noch bij overgang van onderneming.