CDA ziet kansen voor werelderfgoed Schokland

Emmeloord - Het CDA Noordoostpolder ziet kansen voor het werelderfgoed Schokland, dat maandag 5 februari besproken wordt in de gemeenteraad. 

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het ontwikkelen van nieuwe natuur op het oude eiland Schokland.. Dit om de archeologie in de bodem te bewaren. Dit is nodig om de Werelderfgoedstatus te behouden. Ook een nieuw bezoekerscentrum op Schokland is gepland. Het totale project kost 34 miljoen waarin de gemeente Noordoostpolder 1 miljoen zelf bijdraagt. De rest van het geld komt van het Rijk, de Provincie en het Flevo-Landschap. Er is lang over gepraat en onderhandeld. Het wordt nu tijd voor een besluit. Een unieke kans volgens Marian Uitdewilligen van het CDA. Het Rijk heeft nu geld beschikbaar voor het behoud van Werelderfgoederen, daar moeten we gebruik van maken. Schokland is al mooi maar een nieuwe publiekstrekker in Noordoostpolder zorgt voor nog meer bedrijvigheid en recreatie. De agrariërs in het gebied verenigt in het Boerengoed zijn in principe eens met verplaatsing. Een mooi resultaat van jarenlang overleg. Nog langer wachten op een besluit zorgt alleen maar voor meer bedrijfsonzekerheid. Daar zitten ze niet op te wachten. Het CDA is voorstander van de plannen rondom het Werelderfgoed maar heeft nog wel zorgen. Het plan is niet zonder risico: Er ligt een goede begroting maar wat als het tegenvalt? De optie om het plan dan gedeeltelijk uit te voeren en kleiner te maken zorgt terecht voor onrust bij de betrokken boeren. Wat gebeurt er met het waterpeil op hun land als zij omringt worden door nieuwe natuur? Marian Uitdewilligen vindt dat de gemeenteraad in positie moet blijven om afwijkingen van het plan te bespreken en de richting mee te bepalen. Er ligt een kadernotitie van het college. Bespreking hiervan maandag zal voor het CDA duidelijk maken of die garantie voldoende geborgd is of dat zij een amendement hierop indienen het liefst samen met andere partijen.. In het noorden van Schokland zijn al problemen met de waterhuishouding. Onduidelijk is of dat komt door de natuurlijke inklinking van de bodem, of door de vernatting van het Schokkerbos. Het CDA heeft eerder aangedrongen op een onderzoek. Dat rapport ligt er nu. Via een motie dringt Het CDA aan op uitvoering van de aanbevelingen. Zodat het duidelijk is waar de vernatting van komt en of er iets aan gedaan kan worden. Zorgvuldige uitvoering van de nieuwe plannen is dan ook van het grootste belang.