ONS: Risico’s in huidig voorstel Schokland te groot

Emmeloord - De fractie van ONS Noordoostpolder vindt de risico’s in het huidige voorstel van het college van B en W over de Nieuwe Natuur Schokland en de exploitatie van het vernieuwde Werelderfgoed Schokland te groot. Maandag  vindt daarover het debat plaats in de Commissie Samenleving.

Fractievoorzitter Berthoo Lammers van ONS vindt het een duivels dilemma. ,,Als ONS willen wij graag Schokland als werelderfgoed veiligstellen. We strijden al jaren voor het behoud van onze culturele eigendommen. Het college van B en W heeft echter nog steeds géén realisatieovereenkomst getekend met de partners die bij dit project betrokken zijn. Als we nú instemmen met het raadsvoorstel, stemmen we ook in met het financiële risico dat we aangaan, terwijl de financiële kaders onvoldoende zijn afgebakend. Die risico’s zitten ‘m met name in het pachtvrij maken van de gronden die ‘vernat’ gaan worden; het uitkopen van de boeren. Dat kan miljoenen euro’s duurder uitpakken dan nu begroot. En zoals het er nu voorstaat, en dat is door de provincie bevestigd, is gemeente Noordoostpolder daarvoor verantwoordelijk.’’ Opdelen project ONS stelt voor het project op te knippen in twee delen. Het ‘vernatten’ van gronden moet los worden gemaakt van het moderniseren en aantrekkelijker maken van het museum en de daaromheen liggende gebouwen. De kosten daarvan bedragen zeven miljoen euro. Maar ook daar zet ONS vraagtekens bij, omdat het nu zo is dat de nieuw opgegraven vondsten niet op Schokland tentoongesteld worden, maar elders in Flevoland. Bezoekers Dan de exploitatie. Er moeten 100.000 bezoekers per jaar komen wil deze haalbaar zijn. 'Vooralsnog halen we maar 24.000 toeschouwers per jaar', zegt Lemmers. 'De gemeente gaat dus ook daar een groot risico aan. Dat risico kunnen we als gemeente, hoe graag ONS dat ook wil, niet dragen. Ook de risico’s op versobering van het project zijn onvoldoende zichtbaar!'