Woonfunctie schokbetonschuur

EMMELOORD - In de gemeente Noordoostpolder wordt steeds meer gebruik gemaakt van wonen op agrarische erven en dan in de voormalige schokbetonschuur.

Sinds eind 2016 is er een regeling voor getroffen, genaamd ‘Extra wonen op erven’. Een jaar later werd de eerste vergunning verleend aan een woonplan op het agrarisch erf aan de Neushoornweg 10. In februari worden twee nieuwe plannen ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het gaat om het mogelijk maken van een extra woning op de erven aan de Kleiweg 29 en aan de Drietorensweg 7. Net als Neushoornweg 10 zal de extra woning aan de Kleiweg 29 in de huidige schokbetonschuur worden gerealiseerd. Aan de Drietorensweg 7 bleek dit niet mogelijk te zijn en wordt de schuur vervangen door een woning in de stijl van de voormalige schuur.

Wethouder Wiemer Haagsma: ‘Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen de ruimere mogelijkheden ontdekken om op agrarische erven te wonen. Vanuit de gemeente helpen wij inwoners graag om te kijken wat er mogelijk is.’