Open Dag op Emelwerda College

Emmeloord - Het Emelwerda College in Emmeloord is dé ondernemende school voor lwoo, vmbo (Vakcollege Noordoostpolder), mavo, havo, atheneum en gymnasium (vwo) in Emmeloord.

De school biedt leerlingen een leuke, vertrouwde, maar ook uitdagende leeromgeving waarin ze worden uitgedaagd op een zo hoog mogelijk niveau een diploma te halen. Onderwijs en buitenschoolse activiteiten leiden de leerling op tot een zelfstandige en verantwoordelijke wereldburger met oog en oor voor de maatschappij. Dit streven is samengevat met de woorden “Samen ontwikkelen we jouw talenten”. Het Emelwerda College is een christelijke school. Dat betekent dat de waarden en normen uit het christelijke geloof de gewoonten en leefregels op school bepalen. Het is belangrijk dat leerlingen zich veilig voelen op school en dat ze respect en belangstelling hebben voor elkaar. In een klimaat dat zowel veilig als uitdagend is. De christelijke identiteit geeft richting aan de school. Iedere dag wordt begonnen met een dagopening en rond Kerstmis en Pasen worden vieringen gehouden. Het geeft inspiratie, werkt bindend en zorgt voor een goede balans tussen onderwijs, opvoeding, vorming en levensbeschouwing. Iedereen die het christelijke karakter van de school respecteert is van harte welkom. Talentstromen Het Emelwerda College biedt veel keuzemogelijkheden. Een vwo-leerling kan kiezen voor het gymnasium met de vakken Latijn en Grieks. Iemand die veel interesse heeft voor de exacte vakken kiest op het niveau havo/vwo voor het technasium en mavo-leerlingen krijgen vanaf de brugklas Bèta Challenge. Voor wie nog beter wil worden in het vak Engels, bestaat de mogelijkheid vanaf de brugklas havo/vwo Cambridge Engels te volgen. Er is een cultuurklas met veel aandacht voor kunst en cultuur. Van mavo t/m vwo kunnen leerlingen met interesse voor sport kiezen voor de sportklas. Begaafdheidsprofielschool Het Emelwerda College is een begaafdheidsprofielschool (BPS). Hoogbegaafde leerlingen (Plusleerlingen) krijgen extra ontplooiingsmogelijkheden aangeboden. In zowel onderbouw als bovenbouw bestaat de mogelijkheid voor Plusleerlingen om enkele reguliere lessen per week over te slaan en in de vrijkomende tijd te werken aan een zelfgekozen project onder begeleiding van een Pluscoach. In de bovenbouw is het ook mogelijk om extra vakken te volgen, bijvoorbeeld Spaans, deel te nemen aan masterclasses en Olympiaden, of tutor te worden van een onderbouwleerling die extra begeleiding bij een bepaald vak nodig heeft. Vakcollege Noordoostpolder De leerlingen in vmbo-basis en vmbo-kader krijgen een opleiding tot vakman of vakvrouw in het Vakcollege Noordoostpolder. Daarbij zorgen de doorstroom naar het mbo en de samenwerking met bedrijven en instellingen voor een boeiende leerweg. Open dagen Het Emelwerda College houdt de open dag voor mavo, havo en vwo leerlingen op dinsdag 30 januari 2018. Voor leerlingen vmbo basis en kader houdt het Vakcollege Noordoostpolder op dinsdag 23 januari 2018 een open dag.