Explosies

AFLEVERING 1157 - 115724 – 31 JANUARI

Elke dag vinden er aan de hemel duizenden enorme explosies plaats. Deze produceren korte, snelle radioflitsen. De meeste blijven ongezien.

Snelle apparatuur bij ASTRON

Het Nederlandse ASTRON, een instituut voor radioastronomie houdt zich bezig met de bestudering van dit verschijnsel. Daartoe heeft ASTRON op de antennes van zijn radiotelescoop te Westerbork nieuwe hogesnelheidscamera’s geplaatst. Om de beelden snel genoeg te kunnen verwerken was ook een nieuwe computer nodig. Om snelle radioflitsen te registreren moeten er minstens 20.000 opnamen per seconde kunnen worden verwerkt. Dus moest de nieuwe computer een supercomputer met 200 grafische processoren zijn. Dit apparaat kan per seconde meer data verwerken dan het hele Nederlandse internet. De grafische processoren komen uit de gaming industrie; deze zijn dus zeer snel. Tevens is er zo veel rekencapaciteit dat deze computer de snelste in Nederland is. De computer kan zelf leren: naarmate er meer snelle radioflitsen worden gevonden, werkt het apparaat zichzelf bij om nog beter in staat te zijn deze flitsen te vinden. Men hoopt per week één snelle radioflits te ontdekken en daarvan tevens de precieze locatie te bepalen. Zo hoopt men het mysterie rond deze snelle radioflitsen te ontrafelen. Dan zal ook duidelijk worden wat deze flitsen veroorzaakt: exploderende sterren, ‘etende’ zwarte gaten of de stralenbundels van neutronensterren.

MAAN – De schijngestalte van onze wachter neemt verder toe. Vandaag (24 januari) komt de maan om 23.20 uur in de schijngestalte van Eerste Kwartier (half, sterrenbeeld Zeemonster, nabij Vissen). Op woensdag 31 januari is het om 14.27 uur Volle Maan (vol, sterrenbeeld Kreeft, kijk later).

PLANETEN – In de nanacht en ochtend zijn Saturnus (zeer laag, zuidoosten, kort voor zonsopkomst), Jupiter en Mars (beide zuidoost tot zuid) te zien.

tel. 0527-699142; e-mail: rpelings@hotmail.co