Coffeeshop nog niet bespreekbaar

Emmeloord - Raadwatcher Helga Wiedijk volgt voor De Noordoostpolder online de raadscommissies en –vergaderingen. Het opmerkelijke nieuws licht ze uit voor de lezer.

De verwachtingen waren hoog gespannen bij aanvang van de tweede themabijeenkomst over gemeentelijk softdrugsbeleid vorige week maandag. Aan de eerste bespreking van mei zou een vervolg worden gegeven met ‘informatie over wat de komst van een coffeeshop als voor- en nadelen met zich meebrengt’. In een motie van D66 (juli 2016) was de opdracht aan het college met die informatie te komen en vóór januari 2018 deze info in een bijeenkomst bespreekbaar te maken. Het college heeft de D66 motie niet uitgevoerd, de gevolgen van de komst van een coffeeshop kwamen niet aan de orde. Nadrukkelijk wél uitgevoerd is een motie van CDA en CU/SGP met als opdracht: ‘de huidige situatie onder de jongeren, regelgeving, huidige handhaving en preventie, in kaart te brengen rondom gebruik van softdrugs en andere verslavende middelen door jongeren onder de 18 jaar’. Preventieprogramma’s in Noordoostpolder zijn: Jij en je gezondheid (gezondheidscontrole en voorlichting op scholen door de GGD); Nader Nop (een samenwerking tussen IGW, politie, scholen, GGD en Tactus); Keetkeur (een initiatief van plattelandsjongeren die streven naar een veilige en gezellige keet); Buitengewoon nuchter (een interventie gericht op ouders en bewustmaking van gevaren van alcohol en drugsgebruik); Partyproof (vervolg op Uitgaan kun je leren); Op tijd voorbereid (interventie van Tactus voor basisschoolleerlingen); outreachende aanpak (tijdig signaleren van risicojongeren, begeleidingsplan op maat maken); diverse interventieprogramma’s van Tactus om tot vroegsignalering te komen en hulp aan kinderen van verslaafde ouders te bieden. Met deze programma’s en een Integraal Veiligheidsplan op komst zet het college stevig in op preventie. In een eerdere bijeenkomst gaf de burgemeester als gespreksleider aan dat het de bedoeling is de informatie van deskundigen ‘te betrekken bij het bredere debat dat we hierover gaan voeren’. Acht maanden later is de aanloop naar dat debat nog steeds niet genomen. De mogelijkheid van het loslaten van de nuloptie gedoogbeleid is op geen enkele wijze ter sprake gebracht. Bij de opzet van deze tweede themabijeenkomst hebben D66, PvvP, PvdA/GL, die het gemeentelijk softdrugsbeleid bespreekbaar wilden maken, een kans laten liggen.