Week van Gebed in kerken Emmeloord

EMMELOORD - De Raad van Kerken in Emmeloord doet van 21-29 januari mee aan de Week van Gebed.

  De gebedsweek staat in het teken van vrijheid van slavernij. Het thema haakt aan op het danklied van Mozes en Mirjam uit het Bijbelboek Exodus. Christenen in Nederland komen in de Week van Gebed rondom dit thema samen voor bezinning en gebed voor elkaar, ons land en voor de nood in de wereld. De gebedssamenkomsten in Emmeloord vinden iedere werkdag plaats om 19.00 uur, telkens in een ander kerkgebouw (zie schema) en zullen ongeveer drie kwartier duren. Op maandag 21 januari bij het Leger des Heils, dinsdag 23 januari in De Rank (Abelenlaan 31), woensdag 24 januari in de rooms-katholieke kerk, donderdag in de Hoeksteen aan de Nagelerstraat en vrijdag in Pro Rege aan de Revelsant 86.   Zie ook: www.weekvangebed.nl; www.raadvankerken.nl