NOP proeftuin innovatieve landbouw

EMMELOORD - In Noordoostpolder is de Stichting ‘Future Food Production’ opgericht om aan de ontwikkeling van ‘Future Food Production’ bij te dragen en innovaties in de landbouw te stimuleren.

Auke Hoefnagel, directeur van Flynth Emmeloord: ‘De stichting wil een verbindende en coördinerende rol spelen voor alle initiatieven die er gaande zijn.’ De stichting is op zoek naar nieuwe, landbouwconcepten die meer duurzaam zijn en toch een goed verdienmodel voor de ondernemer geven. De stichting gaat werken vanuit het Agrofoodcluster. De gemeente Noordoostpolder ondersteunt het initiatief met een subsidie van € 10.000. De stichting heeft in januari een subsidieaanvraag gedaan voor Europese ondersteuning, om zo een robuust innovatiefonds te maken.

Flevoland is hét gebied waar innovatieve landbouwconcepten ontstaan en worden toegepast. Wethouder Hans Wijnants: ‘Die positie willen we graag behouden. In onze polder, die aanvankelijk aangelegd is om de Nederlandse bevolking van eten te voorzien, vinden nu fantastische innovaties plaats. Lichte machines die de bodemstructuur beschermen, de inzet van satellietdata, zelfrijdende machines, drones en slimme bewaartechnieken zijn van die vooruitstrevende ontwikkelingen.’ Onder de nieuwe naam ‘Future Food Production’ gaat de gemeente samen met Rabobank, Flynth, OMFL, WUR PPO en ondernemers losse initiatieven stimuleren, verbinden en beter in de etalage zetten.

Het versterken van de agrarische sector in Flevoland gebeurt op meerdere manieren. Zo is het Agrofoodcluster actief voor ondernemers in de open teelten, wordt er vanuit het economische programma van Provincie Flevoland samen gewerkt via een experttafel Agri & Food en zijn er allerlei ondernemers die individueel of in kleinere groepen werken aan innovaties. Gemeente Noordoostpolder ondersteunt en verbindt deze verschillende organisaties en projecten.