Sluizen langer open

URK - Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten om de bedieningstijden van de provinciale sluizen en bruggen in heel Flevoland met ingang van het vaarseizoen 2018 (1 april tot en met 31 oktober) voor de gehele provincie op zaterdag en zondag te verruimen van 19.00 naar 22.00 uur. Dit vergroot de aantrekkelijkheid van de vaarwegen in Flevoland, omdat watersporters hierdoor langer of tot later op het water kunnen verblijven. Na het vaarseizoen 2018 wordt op basis van ervaringen bekeken of de sluitingstijden van de provinciale bruggen en sluizen eventueel verder moeten worden aangepast.