Werkloosheid Flevoland daalt fors

EMMELOORD - Het aantal werklozen in Flevoland was in december met 8951 liefst 2017 minder dan het jaar daarvoor. Een dalint van 18,4 procent.

De landelijke daling van het aantal WW-uitkeringen (-19,9%) was het afgelopen jaar sterker dan de daling van het aantal uitkeringen in Flevoland. Het WW-percentage, dat is het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, was in december 2017 met 4,1% in Flevoland ongunstiger dan dat voor Nederland als geheel (3,7%). Bijna de helft van de daling van de WW-uitkeringen in Flevoland komt voor rekening van de sectoren onderwijs en zorg & welzijn. De procentuele daling van de WW-uitkeringen is op jaarbasis het sterkst in de sector bouwnijverheid (-41,3%). Ramingen van UWV over de ontwikkeling van de vacaturemarkt tot en met het derde kwartaal van 2017, laten met een groei van 17% ten opzichte van dezelfde periode in 2016 in Flevoland, een iets sterkere groei van het aantal vacatures zien dan landelijk (15%). Vooral op laag beroepsniveau is het aantal vacatures in de regio toegenomen. Voor bijna de helft van de ruim 15.000 ontstane vacatures zoeken werkgevers mensen op dit beroepsniveau. Het gaat daarbij vooral om vacatures in de beroepsgroepen transport & logistiek, techniek, dienstverlening of commercie.