Nouwen geeft cursus over Gregoriaanse muziek

Nederland - Musicologe Tine Nouwen uit het dorpje Nederland geeft een cursus Gregoriaans, muziek voor de gemoedsrust.

Deze muziek is een oase van rust, waar iedereen op zijn tijd behoefte aan heeft. Vooral in de huidige, nogal turbulente wereld. En al die muziek is te beluisteren in een omgeving, waar het echt stil kan zijn, op het vogelgezang na. Voor zoveel muziekliefhebbers is het gregoriaans een nog onbekend terrein, deze oudste genoteerde muziek van West-Europa die is ontstaan in de eerste eeuwen na Christus. Dit fascinerende genre heeft een kleurrijke geschiedenis; de bronnen zijn deels Joods, Syrisch en Grieks. In drie lessen vertelt musicologe Tine Nouwen over deze bakermat van de Westerse muziek. In de inleiding wordt onder meer aandacht besteed aan de geschiedenis van het gregoriaans, de indeling in de verschillende typen gezangen, hun functie binnen de liturgie en aan de boeiende en ongebruikelijke notatie. In de tweede les laat ze een aantal gezangen horen uit het gregoriaanse Requiem, uit de liturgieën van de Advent, Kerstmis, de Lijdensweek en Pasen. Tot de muzikale hoogtepunten behoren ook de gezangen die zijn geschreven ter ere van Maria, waaronder het ontroerend mooie ‘Stabat Mater’. De derde les wordt gewijd aan een aantal componisten die zich hebben laten inspireren door het gregoriaans, vanaf Hildegard von Bingen (12de eeuw) tot en met Arvo Pärt (21ste eeuw). De drie cursuslessen, die uitvoerig worden geïllustreerd met lesmateriaal en met muziekvoorbeelden die op cd zijn gezet, worden gegeven aan de Veldhuisweg 6 in Nederland op de maandag- (29 januari t/m 12 februari) en de woensdagavonden (31 januari t/m 14 februari) vanaf 20.00 uur. Informatie en aanmelding: Tine Nouwen, Veldhuisweg 6, 8362 VA Nederland.  Tel: 0527-291784, email: pt.nouwen@planet.nl