Europa zet streep door pulsvisserij

Urk - Het Europees Parlement heeft dinsdag een voorstel tot de toelating van de in Nederland toegepaste pulsvisserij afgewezen. Het Parlement stemde over gemeenschappelijke EU-regels over de instandhouding van visbestanden en maritieme ecosystemen, met inbegrip van verbodsbepalingen voor bepaalde vismethoden.

  Nederlandse Parlementsleden, waaronder schaduwrapporteur Peter van Dalen (ChristenUnie) belegden een persconferentie na afloop van de stemming. Van Dalen noemde de uitslag “een diep zwarte dag voor visserij, milieu en innovatie”.  Hij sprak zijn hoop uit op tot het in zijn geheel terugtrekken van het voorstel door Eurocommissaris Vella (Milieu, Maritieme Zaken en VisserijGroen).   Eind november verwierp de Commissie Visserij van het Europees Parlement nog een voorstel om pulsvisserij te verbieden. De leden van de commissie stelden voor deze innovatieve vismethode toe te staan onder zeer strikte voorwaarden.   De nieuwe wet - het bijwerken en combineren van meer dan 30 verordeningen - voorziet in gemeenschappelijke maatregelen inzake vistuig en methoden, de minimumafmetingen van vis die mag worden gevangen en het stopzetten of beperken van de visserij in bepaalde gebieden of gedurende bepaalde perioden.   Het amendement waarin werd gepleit voor een algeheel verbod op het gebruik van pulsvisserij werd aangenomen met 402 stemmen voor en 232 stemmen tegen, met 40 onthoudingen.   Waar Nederland een groot voorstander is voor pulsvisserij, met name door een verminderd brandstofverbruik en minder bijvangsten, is vooral Frankrijk fel tegen. De Fransen zijn erin geslaagd een meerderheid van de Parlementsleden achter zich te krijgen, ook doordat vrijwel in Nederland op grote schaal aan pulsvisserij gedaan wordt. De Visserijcommissie van het Parlement heeft door de stemming een mandaat verkregen om de onderhandelingen met de Raad te kunnen aanvangen.