Europees Parlement stemt over pulsvisserij

Urk -  Het Europees Parlement stemt dinsdag over gemeenschappelijke EU-regels over de instandhouding van visbestanden en maritieme ecosystemen, met inbegrip van verbodsbepalingen voor bepaalde vismethoden. Onderdeel daarbij is het in Nederland toegepaste maar veelbesproken pulsvisserij.

De ontwerpverordening voorziet in gemeenschappelijke maatregelen wat betreft vismethoden en -instrumenten voor alle EU-wateren. Het voorziet er ook in bijvangst, met name van jonge vis, te beperken. De stemming volgt na het debat van vandaag (maandag). Eind november verwierp de Commissie Visserij van het Parlement een voorstel om pulsvisserij te verbieden. De leden van de commissie stellen voor deze innovatieve vismethode toe te staan onder zeer strikte voorwaarden. Daarbij moeten de huidige vergunningen zoals die in Nederland zijn verstrekt worden onderworpen aan een wetenschappelijke herbeoordeling, voordat zij permanent de status "niet verboden" krijgen. Innovatieve vismethoden moeten volgens het voorstel tenminste vier jaar lang worden getest en het proefgebruik zou moeten worden beperkt tot niet meer dan 5% van de bestaande vaartuigen in het métier. Evaluatie zou moeten worden uitgevoerd door het Wetenschappelijk, Technisch en Economisch Comité voor de visserij (WTECV). Waar Nederland een groot voorstander is voor pulsvisserij, met name door een verminderd brandstofverbruik en minder bijvangsten, is vooral Frankrijk fel tegen. Indien goedgekeurd zal het Parlement een mandaat verkrijgen en de onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen.