Campusbouw start in 2021

EMMELOORD - Deze ambitieuze plannen vloeien voort uit het Uitvoeringsprogramma Voorzien in Vastgoed 2018-2029 van de gemeente Noordoostpolder. Het college wil tot 2030 bijna 65 miljoen euro investeren in het renoveren en vernieuwen van maatschappelijke gebouwen. Hiervan wordt 49 miljoen geïnvesteerd in schoolgebouwen. De planning is dat de bouw van de Campus in 2021 van start gaat en op het terrein bij het Emelwerda komt.

  De operatie voor een nieuwe campus is het meest ingrijpend, maar ook nodig voor het faciliteren van goed onderwijs in Emmeloord. Een groot deel van de gebouwen van Emelwerda College en Zuyderzee Lyceum is gedateerd. Er is sprake van veroudering op technisch, functioneel en/of energetisch gebied. De gebouwen hebben daarnaast een inefficiënt ontwerp, onder meer doordat aan één zijde van de gang lokalen zijn gesitueerd. Dit betekent veel vierkante meters die niet functioneel ingezet kunnen worden en waarvoor de scholen geen vergoeding krijgen, maar die wel in stand gehouden moeten worden.   Renovatie van deze gebouwen is geen optie. Dat gaat gepaard met aanzienlijke kosten, terwijl het niet tot de optimale kwaliteitsimpuls voor het onderwijs leidt. Daarnaast betekent het dat op meerdere plekken geïnvesteerd moet worden, waardoor er ‘postzegel oplossingen’ komen. Volgens de gemeente en de beide schoolorganisaties is er maar een oplossing: de realisatie van een ‘VO-campus’. Een integrale campus voor de onderbouw, Mavo, Havo en VWO van beide scholengemeenschappen heeft diverse voordelen ten opzichte van een versplinterde oplossing, zoals het eenvoudig kunnen opvangen van onderlinge groei en krimp, het kunnen delen van voorzieningen, mogelijkheden voor samenwerking tussen beide schoolbesturen, gezonde volumes voor een goed onderwijsaanbod, behoud van een breed keuzepalet voor leerlingen en mogelijkheden voor koppeling met initiatieven op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, jeugdzorg en cultuur.   Bij realisatie van de campus worden gebouwen of gebouwdelen die in goede staat zijn behouden. Dit zijn Bonifatius Mavo, Vakcollege en het deel tussen het Vakcollege en De Peppel waar onder andere één gymzaal, technasium en muzieklokaal zijn gesitueerd. Twee gymzalen tussen het Vakcollege en De Peppel kunnen gerenoveerd worden.   De overige capaciteit die nodig is voor het lyceum van beide scholengemeenschappen en de NT2-leerlingen wordt nieuw gebouwd in de vorm van een campus. De scholen blijven aparte instellingen met een eigen aanbod, maar komen grotendeels centraal op één locatie. De beoogde nieuwbouw van de onderwijscampus bedraagt 13.700 vierkante meter. Met de drie gymzalen bij De Peppel en de vijf zaaldelen in de Bosbadhal kan is er voldoende sportcapaciteit.   Het onderwijs betaalt mee aan de Campus. Daarnaast kan een deel van de investeringen terugverdiend worden, bijvoorbeeld vanuit besparing op onderhoud en exploitatielasten of via huurinkomsten en afstoten van locaties. Wethouder Hans Wijnants: ‘Het afgelopen jaar hebben we nauw samengewerkt met het onderwijsveld om dit plan te ontwikkelen. Het verwoordt onze gezamenlijke ambitie. Samenwerking staat daarbij voorop. Wij geloven dat dit plan gaat bijdragen aan een gezond en uitdagend leerklimaat in onze gemeente. Samen zetten we ons maximaal in om onze ambitie te realiseren en de middelen die we hiervoor hebben zo goed mogelijk in te zetten.’ De insteek bij de basisscholen is dat ieder dorp een onderwijsvoorziening behoudt en elk dorp binnen twaalf jaar een aanpast schoolgebouw heeft.