Urk koopt grond van NOP

URK - de maritieme servicehaven en de grond voor natuurontwikkeling het “Urkerveld”. ‘De grenscorrectie is urgent, want zonder is economische groei niet mogelijk’, stelt wethouder Geert Post van Urk. Wethouder Hans Wijnants: ‘Met de grenscorrectie kan Urk weer vooruit en samen leveren wij een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Noordelijk Flevoland.’

Voor de grenscorrectie betaalt de gemeente Urk € 2.849.175 aan de gemeente Noordoostpolder. Dit bedrag is ter compensatie voor de jaarlijks inkomstenderving door de grenscorrectie, voor de kosten van de begeleiding van het grenscorrectieproces en tevens voor de versterking van de economische ontwikkeling Noordelijk Flevoland. Noordoostpolder en Urk hebben besloten het voorkeursrecht (Wvg) te vestigen op de gronden betreffende het binnendijkse bedrijventerrein. Dit om te voorkomen dat marktpartijen op die locaties een positie verwerven. In februari mogen de gemeenteraden van Noordoostpolder en Urk zich buigen over de grenscorrectie en bijbehorende overeenkomst.