Raad van State onderzoekt gebruik hotel Noordoostpolder

Bant - HAAG – Valt het gebruik van hotel Noordoostpolder in Bant onder de regels van het geldende bestemmingsplan? Volgens omwonenden zeker niet, omdat het tegen de belofte van toenmalig wethouder Willy Schutte in, toch wordt gebruikt als ‘Polenhotel’.

  De rechtbank in Lelystad is het met de omwonenden eens en besliste dat de gemeente onterecht geen maatregelen nam tegen het illegale gebruik. Vrijdag ging het gemeentebestuur in hoger beroep bij de Raad van State. Een toelichting daarbij geven aan de pers wilden de gemeentewoordvoerders niet. En op vragen van de rechters van de Raad volgde meestal een nietszeggend antwoord of een ‘weet ik niet’. Duidelijk is wel dat de gemeente vindt dat het hotel, dat drijft op langdurige verhuur van kamers aan arbeidsmigranten, wordt gebruikt in overeenstemming met het bestemmingsplan. Donderpreek Dus stond de Raad uitgebreid stil bij de gang van zaken in dit hotel om te zien of dit sterk afwijkt van de gang van zaken bij een ‘normaal’ hotel. Vooraf kregen de woordvoerders van de gemeente wel een donderpreek van de Raad. De rechtbank in Lelystad had bij zijn oordeel de gemeente opdracht gegeven om een nieuw besluit te nemen op het verzoek van omwonenden om maatregelen. Dat heeft de gemeente niet gedaan. “Dit kan niet”, aldus een van de rechters van de Raad. “Het staat de gemeente niet vrij om een uitspraak van de rechter naast zich neer te leggen.” Een beste beurt maakte de gemeente dus niet. Volgens een van de omwonenden is het niet prettig om naast dit ‘Polenhotel’ te leven. Overlast, rondhangende Polen die luidruchtig bellen met het thuisland en opstootjes. Daarnaast vinden de omwonenden dat hun rechtsgevoel is aangetast. Zij moeten zich aan de regels houden, maar dat moeten de hotelgasten en de gemeente ook. De Raad van State gaat nu in navolging van de rechtbank in Lelystad beoordelen of hotel Noordoostpolder een hotel is zoals dat volgens het geldende bestemmingsplan mag zijn. En dat is dus zeer de vraag. In principe is het hotel er ook voor anderen dan arbeidsmigranten. Maar die schijnen nogal eens een dichte deur te vinden, want er is niemand die hen kan ontvangen. Het beheer van het hotel is in handen van uitzendbureau Martho Flexwerk, dat arbeidsmigranten aan werk en onderdak helpt. De Raad doet over zes weken uitspraak.