X-tuur onderwijs nieuw bij SSVO in Emmeloord

EMMELOORD - Het Zuyderzee Lyceum en Bonifatius Mavo starten komend schooljaar een klas voor brugklasleerlingen met een mavo, havo of vwo-advies. De naam wordt X-tuur.

Bij X-tuur kan iedere leerling in vrijheid en verantwoordelijkheid zelf vorm geven aan zijn toekomst en hebben de leerlingen regie over hun eigen leerproces en op hun eigen niveau. In overleg met hun ouders/verzorgers en coach stellen ze zelf doelen op en maken een planning. Gepersonaliseerd leren en maatwerk voor ieder kind is vanzelfsprekend bij X-tuur.

‘Bij X-tuur werken we met heterogene groepen; leerlingen van diverse onderwijsniveaus (mavo t/m vwo) zitten in dezelfde stamgroep. Zo kunnen leerlingen met diverse achtergronden, net als in de wereld buiten school, leren van en met elkaar. Zelf denken en samen doen. We werken met moderne apparatuur en is er volop aandacht voor digitale vaardigheden, zodat we ook kunnen gaan aansluiten op de toekomst met robotica. Leerlingen werken samen aan vakoverstijgende projecten en leren binnen én buiten de school door samen te werken met organisaties in de regio. Zo leren zij succesvol te zijn in de multimediale maatschappij van morgen’, vertelt directeur Elizabeth de Velde van SSVO, waarin het Zuyderzee Lyceum en de Bonifatius Mavo in verenigd zijn

‘Verder bieden we een school zonder bel, met vaste tijden en zonder lesuitval, doordat er gewerkt wordt met een continurooster. Bij ons kunnen leerlingen niet blijven zitten, want ze werken in hun eigen tempo, volgens de persoonlijke leerroute. Bij X-tuur zijn docenten professionele coaches, die de leerling stimuleert, inspireert, uitdaagt, instrueert en stap voor stap begeleidt naar een examen op het voor hem of haar hoogst haalbare niveau. Daarbij is veel aandacht voor sociaal-emotionele ontwikkeling. Bij X-tuur heb je vrijheid in leren, maar geen vrijblijvendheid om te doen wat je wilt’, besluit De Velde.

Op de open dagen wordt X-tuur nader uitgelegd. De Velde verwacht gelet op de behoefte dat er in september een klas met ruim 20 leerlingen van start kan gaan.