Startpunt nieuwe naam St. Peuterspeelzalen

EMMELOORD - De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN) heet voortaan Stichting Kinderopvang en kenniscentrum Startpunt, werkend onder de bedrijfsnaam “Startpunt”. Startpunt is gevestigd aan de Zeeasterstraat 27C te Emmeloord.

De peuterspeelzaalgroep krijgt een nieuwe naam: De peuterstartgroep. Deze naam sluit goed aan bij het ontwikkelingsvolgsysteem “klaar voor de start”, dat al jaren gebruikt wordt. Wat onveranderd hoog van kwaliteit blijft bij Startpunt is de expertise die de medewerkers in de loop der jaren hebben opgebouwd. Een expertise die er volledig op gericht is om kinderen tussen de twee en vier jaar een goede start te geven in het basisonderwijs. Startpunt zal er ook alles aan blijven doen om te investeren in de deskundigheidsbevordering van de eigen medewerkers ten behoeve van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE).

Als kenniscentrum zal Startpunt elke organisatie, actief op het gebied van kinderopvang, de gelegenheid geven om via Startpunt diensten in te kopen ten behoeve van advies, ondersteuning, scholing of coaching van medewerkers. Ook voor het basisonderwijs wil en zal Startpunt een vraagbaak zijn om de stap naar groep 1 zo optimaal mogelijk te laten verlopen.