Geen nieuwe natuur NLR

MARKNESSE - Het plan is onderdeel van ‘Programma Nieuwe Natuur’ van de Provincie Flevoland. Natuurmonumenten en het NLR wilden met het project grote delen van het terrein van het NLR omvormen naar natuur. De getaxeerde waarde van het bedrijfsterrein blijkt echter hoger dan begroot. Daardoor kan slechts op een klein deel van het terrein nieuwe natuur worden gerealiseerd met een fors kleinere natuurwinst dan verwacht. Drie jaar geleden lanceerden Natuurmonumenten en NLR het plan om 151 hectare NLR-grond om te vormen tot nieuwe natuur.

Door het landschap in te richten met houtsingels, graslanden en bos zou een groene verbinding ontstaan tussen het Voorsterbos en de Weerribben-Wieden. Tegelijkertijd werd voorgesteld om een recreatieve schakel tussen Vollenhove en het Voorsterbos te maken; een wens die door bewoners uit Vollenhove was geuit.

De afgelopen jaren werkten Natuurmonumenten en NLR het plan samen uit. Het oorspronkelijke plan om 151 hectare om te vormen in Nieuwe Natuur bleek niet haalbaar. De provincie heeft hierop aangegeven dat er een maximaal budget beschikbaar is om een natuurplan van ongeveer 50 hectare te realiseren. Een onafhankelijk taxateursteam bracht in oktober van dit jaar de waarde van de grond in beeld.

‘Met het provinciale budget kon uiteindelijk 32 hectare worden aangekocht. Het overgrote deel daarvan is al bestaand bos, ongeveer 26 hectare, dus daar is de te behalen natuurwinst beperkt’, aldus boswachter De Vries. Een wandel- en fietsverbinding bleek uiteindelijk landschappelijk niet inpasbaar. Daarmee zijn de oorspronkelijke doelstellingen van het gezamenlijk project te ver buiten beeld geraakt.