Politiek praat in januari verder over Schokland

Schokland - De gemeenteraad van de Noordoostpolder nam maandagavond nog geen besluit over het toekomstplan voor Schokland. Bij de partijen leefden toch teveel vragen voor een ja of nee. In januari staat het onderwerp weer op de agenda. Volgens wethouder Bogaards is bij een definitief besluit haast geboden.

Ze wijst op de honderden miljoenen euro’s die de overheid wil investeren in Nederlands werelderfgoed en monumenten. In het vroege voorjaar worden de eerste euro’s toegewezen. “Zonder een besluit sluiten we achteraan in de rij. Dat zou een gemiste kans zijn”, vindt Bogaards. Want voor het toekomstplan voor Schokland is een bijdrage van de rijksoverheid cruciaal. Noordoostpolder, Flevoland, Flevo-landschap en Waterschap Zuiderzeeland hebben tien miljoen euro nodig om de begroting rond te krijgen. In totaal is dan meer dan dertig miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van nieuwe natuur, waardoor het werelderfgoed behouden blijft en er recreatieve en toeristische ontwikkeling van het gebied op gang komt. Vragen zijn er nog genoeg. Agrariërs Vercraeye en De Zeeuw, op zich positief over het plan, wezen maandagavond bijvoorbeeld op de mogelijke risico’s van vernatting van het gebied. Een aantal partijen vreest dat het plan uiteindelijk duurder uitpakt, onder meer vanwege te verwachten planschade. Ook is er nog veel onduidelijkheid over de mogelijkheid van een knip in watersystemen in het gebied. Volgens wethouder Bogaards zijn er uiteindelijk drie cruciale factoren. “De landelijke overheid moet tien miljoen euro bijdragen, er moet een nieuw peilbesluit komen en Unesco moet accepteren dat wij goed omgaan met het werelderfgoed.  Anders zijn we terug bij af.”