Gemeente: aanpassing in tijden voor schoonmaakondersteuning

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder heeft een aanpassing gedaan in de tijden voor schoonmaakondersteuning.

Een hulpverlener krijgt hierdoor in een aantal gevallen extra tijd om per bezoek te besteden aan de aankomst, het vertrek, administratie en een gesprekje. Afgelopen periode ontvingen inwoners, voor wie deze aanpassing geldt, al persoonlijk een brief van de gemeente. Dit voorjaar gaf het college van burgemeester en wethouders een onafhankelijk bureau de opdracht om de tijden die de gemeente hanteert te toetsen. Dit gebeurde nadat de rechtbank Midden Nederland concludeerde dat de gemeente de tijden voor huishoudelijke ondersteuning onvoldoende had onderbouwd. Het bureau concludeerde dat de tijden van de verschillende schoonmaaktaken zich op of boven de norm bevinden. Daarnaast gaf het bureau ook aan dat de tijd die de hulp per bezoek besteedt aan aankomst, vertrek, administratie en een gesprekje met de cliënt niet benoemd staat in het beleid. Hierdoor heeft het college de beleidsregels aangepast. Per 1 januari 2018 gelden deze nieuwe beleidsregels. Inwoners voor wie de verandering geldt, zijn de afgelopen maanden op de hoogte gebracht door de gemeente.