Steunpunt Huiselijk Geweld wordt Stop Huiselijk Geweld.nu

Emmeloord -  Het Steunpunt Huiselijk Geweld in Noordoostpolder en Urk heet voortaan:  Stop Huiselijk Geweld.nu.

De nieuwe naam werd maandag gepresenteerd op het minisymposium Huiselijk Geweld in ’t Voorhuys in Emmeloord. Daar waren ondanks het slechte weer ruim 150 professionals uit diverse organisaties uit Noordoostpolder en Urk. Aanwezig waren vertegenwoordigers van de sociale wijkteams, volwassenen- en jeugdoverleg Urk, het onderwijs, de gemeenten, de politie, jeugd(gezondheids)zorg, het AZC, pleegzorg, Vitree, Triade en Samen Veilig. Frank Kodden, bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe Land, opende het symposium: “Ik sta hier met een dubbel gevoel: Enerzijds schrik ik van de zwaarte en vele gevallen waar Stop Huiselijk Geweld.nu in Noordoostpolder en Urk jaarlijks bij betrokken is. Anderzijds ben ik trots op de fantastische opkomst vandaag. Blijkbaar is het thema Huiselijk geweld een thema dat velen in deze beide gemeentes zorgen baart en daardoor ook verbindt.” Anneke Spin, coördinator Stop Huiselijk Geweld.nu: “Er is voor deze naam gekozen omdat we van mening zijn dat het duidelijk is waar we voor staan; het huiselijk geweld per direct te stoppen. Daarnaast verwijst ‘NU’ naar Noordoostpolder en Urk. Stop Huiselijk Geweld.nu biedt voorlichting, preventie en hulp aan zowel slachtoffers als getuigen of plegers van huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook verzorgt zij deskundigheidsbevordering voor professionals en vrijwilligers die met kinderen of jeugd, maar ook met ouderen, werken en een onderbuik gevoel kennen dat iets niet pluis is, maar niet weten hoe te handelen”. Tijdig signaleren Dr. Iva Bićanić, initiatiefnemer en coördinator van het Centrum Seksueel Geweld sprak tijdens het symposium over ‘Wat gaat er mis als we seksueel geweld niet tijdig signaleren?’ Veel kinderen die seksueel geweld hebben meemaakt, lopen op korte of lange termijn lichamelijk en/of psychisch vast. Zij zullen dit zelf niet zo snel onthullen en hulpverleners hebben ook hun eigen redenen om niet te handelen bij vermoedens. Daardoor kan seksueel misbruik lang doorgaan met alle gevolgen van dien. Maaike Brunekreef, aandachtsfunctionaris HG & KM, Isala en ervaringsdeskundige Jeroen van der Ven, waren aanwezig om met de professionals te praten over ‘’Wat kunnen we doen om te zien, te horen en te praten over het onzichtbare?” Veel professionals zijn zich namelijk bewust van de zichtbare tekenen van fysieke kindermishandeling en huiselijk geweld. Maar kijkend naar de statistieken, weten we dat emotionele verwaarlozing en mishandeling nog steeds enorme verborgen problemen zijn. We weten uit de cijfers dat in Nederland, in elke klas, één kind slachtoffer is van mishandeling. Hoe herken je verwaarlozing in je beroepspraktijk? Wat kan je doen? Hoe kan jij het verschil maken? “Wij hopen van harte dat mensen die te maken hebben met huiselijk geweld, of zij die een vermoeden hebben hiervan bij anderen, contact opnemen met Stop Huiselijk Geweld.nu”, aldus Anneke Spin.