Scholenactie in Rutten

RUTTEN - De teams van de Paulusschool en Sjaloom uit Rutten hebben op de stakingsdag voor het onderwijs, 12 december, de plaats van de nieuw te bouwen Multifunctionele Accommodatie opgezocht. In 2019 worden beide scholen in deze MFA gehuisvest. Een prachtig vooruitzicht maar geldt dat ook voor de kinderen van Rutten? Het toenemend tekort aan onderwijskrachten baart zorgen en heeft beide teams doen besluiten aan deze staking deel te nemen.