Politieke Unie pleit voor hergebruik van hulpmiddelen

Emmeloord -  De fractie van de Politieke Unie is van mening dat veel hulpmiddelen die via de WMO beschikbaar worden gesteld duurzaam hergebruikt kunnen worden.

Fractielid Ellen van Elk; ”Veel hulpmiddelen die ingezet worden zijn na gebruik nog van goede kwaliteit. We moeten bewust met de grondstoffen en dus ook met de hulpmiddelen omgaan. Er komen steeds meer bedrijven die zich specialiseren in het opknappen en daarna opnieuw in gebruik geven van hulpmiddelen zoals o.a. een scootmobiel en een traplift”. Om te onderzoeken hoe de gemeente Noordoostpolder met deze materialen omgaat heeft Ellen van Elk vragen aan het college gesteld. Op die manier wil ze achterhalen of de gemeente materialen een ‘tweede ronde’ gunt door ze gebruikt aan te schaffen of ze na gebruik aan te bieden aan bedrijven die ze na eventueel onderhoud weer aanbieden voor gebruik.