Gemeente Noordoostpolder zoekt ontwikkelaars

Emmeloord - De gemeente Noordoostpolder zoekt partijen die een gebouw kunnen ontwikkelen aan de Deel naast ’t Voorhuys en bebouwing nabij de omgeving Kettingstraat, Noordzijde en De Boei.

Het gebouw aan de Deel komt in een groene omgeving te staan. In het gebouw is ruimte voor horeca, werken en wonen. Voor deze locatie worden via een onderhandse prijsvraag een aantal ontwikkelaars uitgenodigd om aan te geven hoe zij dit gebouw vorm willen geven en realiseren. In het plan voor het centrum is ruimte voor (een) supermarkt(en) nabij de locaties van De Boei met daaromheen kleine winkels en winkels op het plein. Daarnaast is het de bedoeling dat er op de verdieping woningen komen voor een levendiger centrumgebied. Voor de vestiging van een supermarkt moet een bestaande supermarkt verplaatsen. Op de achtergebleven locatie mag zich geen nieuwe supermarkt vestigen. De gemeente gaat via een zogenaamde marktpropositie in gesprek met de betrokken partijen om na te gaan welke on- en mogelijkheden zij zien voor de ontwikkeling van deze locaties. De selectie en de gesprekken starten in december. De verwachting is dat voor beide locaties in maart 2018 bekend wordt wie de locatie(s) gaat ontwikkelen, dan wel hoe het vervolg eruit gaat zien. Op de website www.hart-voor-emmeloord.nl kunt u de ontwikkelingen volgen. Hierop wordt te zijner tijd bekend gemaakt welke partijen deze delen van het centrum gaan ontwikkelen en hoe de plannen eruit zien.