Gemeente wil werelderfgoed Schokland behouden

SChokland -  De gemeente Noordoostpolder werkt samen met het Flevolandschap, de provincie, het waterschap en het Rijk om het werelderfgoed Schokland te versterken en het een impuls te geven op gebied van natuur en recreatie.

Het college stelt de gemeenteraad voor om in totaal 3,5 miljoen extra vanuit de regio bij te dragen. Daarvan komt 1 miljoen uit het eigen budget en 2,5 miljoen uit de ZZL gelden, samen met de provincie. Met deze bijdragen is het een realistisch project. De kansen om het project volledig uit te voeren zijn hierdoor veel groter. De regio vraagt nu aan het Rijk om een extra bijdrage van 3,3 miljoen om het hele project mogelijk te maken. Wat gaan we doen met het project? Nieuwe Natuur gaat over het omschakelen van landbouwgrond naar natuur. Van de 211 ha grond gaat 108 ha bestaan uit fauna- en kruidenrijkgrasland, 52 ha uit weidevogelgrasland en 51 ha uit natuurvriendelijke biologische akkers. Deze natuurontwikkeling biedt veel kansen voor recreatieve activiteiten in het gebied zoals fietsen en wandelen. Door de omschakeling blijven ook de archeologische bodemschatten bewaard. Dat is voor de UNESCO van groot belang. Om het werelderfgoed goed te kunnen beleven, komt er een nieuw werelderfgoedcentrum. Hier wordt het unieke verhaal van de polder verteld en uitleg gegeven over het werelderfgoed. Het college is van mening dat de combinatie van natuurontwikkeling en toerisch-recreatieve ontwikkeling goed is voor de Noordoostpolder. Draagvlak Het aangepaste voorstel is tot stand gekomen in nauw overleg met de provincie, het Flevolandschap en het waterschap. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de RTG van 18 december en besluit naar verwachting op 26 januari hierover. De enige partner die verder nog uitsluitsel moet geven is het Rijk. Aan hen is gevraagd om een definitief besluit hierover te nemen. Dit wordt in de eerste helft van 2018 verwacht.