Prijsvraag voor ontwikkeling horecapaviljoen De Deel

Emmeloord -   De gemeente Noordoostpolder zet een prijsvraag uit in haar zoektocht naar een (combinatie van) ondernemer(s)die dit horecapaviljoen kan ontwikkelen, bouwen en exploiteren.

Wethouder Henk Suelmann: 'Begin december start de campagne voor deze prijsvraag. Half februari 2018 sluit de aanmelding voor ondernemers die aan de prijsvraag willen meedoen. In juni volgend jaar wordt naar verwachting bekend gemaakt wie het horecapaviljoen kan bouwen.' De gemeente hoopt een (combinatie van) ondernemer(s) te vinden die een bijzonder, aansprekend gebouw realiseren. Passend binnen het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige uitgangspunten en het beeldkwaliteitsplan. Met een horeca-concept dat vernieuwend is ten opzichte van het bestaande aanbod in Emmeloord. De gemeente Noordoostpolder verkoopt de grond aan de winnende inschrijver. Met de verplichting om binnen een vastgestelde termijn het nieuwe paviljoen te bouwen en te exploiteren. De beoordeling van de ingediende plannen voor het horecapaviljoen spitst zich toe op de kwaliteit van het ontwerp, de uitvoering en het horecaconcept. Er zijn twee fasen in de procedure: een selectiefase waarin beoordeeld wordt op de ervaring op gebied van ontwerp, bouw en horeca-exploitatie. En een beoordelingsfase waarin de beoordeling gaat over de kwaliteit van ontwerp, uitvoering en horecaconcept. De beoordeling van de inschrijvingen ligt in handen van ambtelijke deskundigen, aangevuld met een externe deskundige voor vormgeving, welstand en een vertegenwoordiger uit de samenleving. Samen geven zij een advies aan het college van Burgemeester en Wethouders. Het college neemt het eindbesluit.