Expo ‘nieuwe wereld’ in Nagele

NAGELE - In Museum Nagele opent zondag 10 december de expositie 'Een fascinerende nieuwe wereld'.

Een expositie rondom de thema`s Buitengewoon Noordoostpolder 75 jaar droog en 100 jaar Zuiderzeewet. Niels Blomberg, de 'waterdichter' die de regels op de gemalen schreef, verricht de opening. Tijdens deze thema-expositie is divers werk te bezichtigen van Gonny Geurts, Niels Blomberg, Pieter Hak, Jan Schilder, Lyda Rump, Frans van der Ven, Pat van Boeckel, Jasper Schep en Willem Hoogeveen. Het werk van deze kunstenaars bestaat onder meer uit schilderijen, foto`s, dichtbundels, tekeningen, lichtbakken, beeldhouwwerken en filmische installaties.

Kunstwerken van Willem Hoogeveen aan de drie toegangswegen naar Nagele én buiten bij Museum Nagele zijn onderdeel van deze expositie.Ook is het mogelijk om een workshop te volgen. Op 20 januari geeftkunstenares Gonny Geurts een workshop 'materie schilderen'. De polderklei is inspiratiebron voor het thema 'Sporen'. Voor deze workshop kunnen liefhebbers zich opgeven via info@museumnagele.nl

De expositie is te bezichtigen tot en met 25 februari 2018.Zie voor meer informatie www.museumnagele.nl