ROC Friese Poort schoolt studenten tot docent Techniek

Emmeloord - ROC Friese Poort is samen met Hogeschool Windesheim een pilot gestart om afgestudeerde studenten van het ROC op te leiden tot docent Techniek. De onderwijsinstellingen willen hiermee het dreigende tekort aan docenten Techniek voor zijn. De scholen zijn begonnen met een maatwerktraject om afgestudeerde techniekstudenten mbo niveau 4 te scholen tot tweedegraads bevoegd docent. Na de pilot wordt gekeken of deze aanpak voor meer vakgebieden interessant is.

Dreigend tekort docenten Techniek voor zijn “Het onderwijs vergrijst en de arbeidsmarkt trekt aan. Op termijn stromen relatief veel docenten uit. Voor beroepsgerichte vakken heeft het mbo bovendien te maken met concurrentie uit de markt. Vooral nu de economie aantrekt. Als we niets doen dan leidt dat straks tot een tekort aan docenten bij Techniek. En dat willen we voor zijn. We starten nu met deze pilot voor Techniek. Met mogelijk een spin off naar andere vakgebieden. Want we zien dat het ook op andere vakgebieden moeilijker gaat worden om docenten te vinden. Bijvoorbeeld bij de zorg en bij ICT. ” Aldus Remco Meijerink, voorzitter college van bestuur ROC Friese Poort. Baangarantie De studenten zijn bij de start van hun studie al zeker van een baan. Zij komen meteen als instructeur in dienst bij ROC Friese Poort en groeien in drie jaar tijd door naar docent. De opleiding vindt deels plaats op de werkvloer van ROC Friese Poort en deels bij Hogeschool Windesheim. Daarnaast doen de studenten de benodigde praktijkervaring op door stage te lopen bij bedrijven in de regio. Toekomstgericht Opleidingsmanager Techniek Jouke Douwe de Vries ziet in deze aanpak veel voordelen voor de toekomst. “We verjongen ons personeelsbestand. En de kennis en ervaring van onze vakdocenten en instructeurs wordt benut en behouden voor de toekomst. Zij begeleiden namelijk de studenten op de werkvloer. Tegelijkertijd zou deze pilot best eens huidige instructeurs enthousiast kunnen maken om door te groeien naar vakdocent. Ook voor onze eigen medewerkers vinden wij het belangrijk dat zij zich een leven lang kunnen ontwikkelen.” Studenten enthousiast De eerste vier studenten zijn september dit jaar gestart met de Lerarenopleiding Technisch Beroepsonderwijs (LTB) van Hogeschool Windesheim. Zij zijn erg enthousiast en hebben veel steun aan elkaar als groep. Ze kunnen op de werkvloer direct met vragen bij docenten terecht. Student Arjan Douma: “Ik vind het een pittige opleiding, maar ga er volop tegenaan! Ik vind het ideaal dat je de theorie meteen in de praktijk kan toepassen.”