Milieufederatie Flevoland naar 60 leden

EMMELOORD - De Vereniging Natuur en Milieufederatie Flevoland is het afgelopen jaar gegroeid naar bijna 60 lidorganisaties.

De lidorganisaties kunnen een beroep doen op het NMFFF-Fonds voor een financiële bijdrage voor hun werk. Directeur Vera Dam (NMFF): ‘Veel ideeën van onze leden blijven vaak op de plank liggen door te weinig financiële middelen of doordat een bepaalde expertise ontbreekt. Gelukkig kunnen we via ons NMFF-Fonds Verbraaken en door onze deskundige medewerkers elk jaar weer een aantal ideeën verder helpen.’

Het bestuur van Natuur-en Milieufederatie Flevoland heeft dit jaar 18 aanvragen gehonoreerd. Onder meer die van Fietsersbond Flevoland voor aanschaf van een Riksja waarmee ouderen op een leuke manier erop uit worden genomen en uit een mogelijk isolement; Marknesse Duurzaam voor het realiseren van een duurzame boekenkast in de bestaande Pioniershut in het dorp en Energie Pioniers Noordoostpolder voor het aanschaffen van energiebespaarkits voor geven van energieadvies aan inwoners.