Anja Keuter op één GB

URK - Anja Keuter is lijsttrekker van Gemeentebelangen bij de gemeenteraadsverkiezingen op Urk. Ze is ook kandidaat wethouder, mocht de partij de collegebankjes halen. Gemeentebelangen is de nieuwe naam van de Unie van Gemeentebelangen. De naamwijziging werd unaniem aangenomen door op de ledenvergadering. Op de kieslijst staat Jurie van der Berg op de tweede plaats en Jannie Snoek op drie.