PvdA-GL vraagt aandacht voor Wajongers

Emmeloord - De PvdA-GL vraagt extra aandacht voor het voorkomen van armoedeval bij inwoners van Noordoospolder met een Wajong uitkering.

Per 1 januari 2018 wordt een deel van de mensen die sinds 2010 een Wajong-uitkering ook in Noordoostpolder gekort op hun uitkering. Het gaat om wajongers die niet 100 procent zijn afgekeurd. Voor deze groep wordt de uitkering verlaagd naar 70 procent van het minimumloon. PvdA-GL wil dat de gemeente Noordoostpolder deze groep compenseert en hun inkomen voorlopig op het oude niveau houdt. Dit tot de gemeente een nieuw armoede -en minimabeleid heeft vastgesteld. De PvdA-GL vindt dat deze groep door deze korting extra hard wordt getroffen. De groep zit al op het abosolute minimum en heeft door hun handicap allerlei extra uitgaven. Bovendien blijkt in de praktijk dat het verkrijgen van werk als arbeidsgehandicapte voor velen een onmogelijke missie. Het is volgens de PvdA-GL een utopie om alle Wajongers in 2018 en verder aan het werk te hebben. Bij de behandeling van de participatienota zal de PvdA politieke vragen stellen over de positie van de Wajongers in Noordoostpolder en overweegt een motie in de gemeenteraad. Het mag volgens de fractie niet zo zijn, dat de huidige economische groei in Noordoostpolder voorbij gaat aan de sociaal zwakkeren.