Wijkplatform Emmelhage kan gasloze buurt niet keren

Emmeloord - Wijkplatform Emmelhage kon het besluit voor de aanleg van een gasloze buurt met 270 in de wijk maandagavond niet keren op het gemeentehuis in Emmeloord. De raad stemde in met het bestemmingsplan Emmelhage fase 2.

Voorzitter Westhuis van Wijkplatform Emmelhage liet zich voor de besluitvorming kritisch uit over het college. Volgens hem heeft het platform niet kunnen meepraten over de plannen. Westhuis pleitte daarom voor uitstel van de besluitvorming, zodat de mening van het wijkplatform alsnog besproken kan worden. De voorzitter vroeg zich onder meer af of kopers staan te springen om het gasloze karakter van de wijk. Nieuwe bewoners moeten het straks met een alternatief voor gas doen. “Is de markt daar al wel rijp voor?”, vroeg Westhuis zich af. Volgens wethouder Wiemer Haagsma is dat zeker het geval. Tijdens een inloopavond bleek de animo voor een kavel groot. Die avond was voor het wijkplatform ook de mogelijkheid geweest om over het plan van gedachten te wisselen, pareerde de wethouder. Die erkende wel dat dit wellicht beter met het platform gecommuniceerd had kunnen worden. Ook planoloog Schuitemaker van de Scholtens Groep toonde zich maandag kritisch. Het bedrijf met verschillende grondposities vreest dat de gemeente vervolgfases wil schrappen. Emmelhage zou aanvankelijk uit vijf fases bestaan. Volgens Haagsma is dat niet het geval, maar is de situatie in de woningbouw de laatste jaren drastisch veranderd. Onder meer CDA’er Goos wees erop dat het ‘juist verstandig’ is om nu te kiezen voor gefaseerde plannen. De raad betreurde dat het wijkplatform niet beter is betrokken, maar kon zich vinden in de beantwoording van de wethouder. Uiteindelijk stemde alleen de SP tegen.